ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ

Τρύγος Αμπελώνα, Φωτογραφίες από τους Αμπελώνες Δουλουφάκη