ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ


Wine Advocate: 2017 βαθμολογία στα κρασιά Δουλουφάκη2017 Mark Squires' rating on Wine Advocate for Douloufakis wines

Η βαθμολογία του Mark Squires από το Wine Advocate για τα κρασιά Δουλουφάκη


- Femina από Malvasia di Candia Aromatica, Εσοδείας 2016, βαθμολογία 91/100.

- Δάφνιος Λευκός από Βιδιανό, Εσοδείας 2016, βαθμολογία 90/100.

- Δάφνιος Ερυθρός από Λιάτικο, Εσοδείας 2015, βαθμολογία 90/100.