ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ


Ημιαφρώδης οίνοςΗμιαφρώδες κρασί
Σύμφωνα με τον κανονισμό  ΕΚ 1493/99, ημιαφρώδεις  χαρακτηρίζονται οι οίνοι στους οποίους η πίεση  λόγω του διοξειδίου του άνθρακα εντός της φιάλης σε θερμοκρασία 20° C είναι από 1 bar ως 2,5 bar.