ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ

Αμπελώνες το Χειμώνα, Φωτογραφίες από τους Αμπελώνες Δουλουφάκη