ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ

Αμπελώνες το Καλοκαίρι, Φωτογραφίες από τους Αμπελώνες Δουλουφάκη