ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ

Αμπελώνες την 'Ανοιξη, Φωτογραφίες από τους Αμπελώνες Δουλουφάκη