ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ


Αφρώδης οίνοςΑφρώδες κρασί
Σύμφωνα με τον κανονισμό  ΕΚ 1493/99, αφρώδεις  χαρακτηρίζονται οι οίνοι στους οποίους  η πίεση λόγω  του διοξειδίου του άνθρακα εντός της φιάλης σε θερμοκρασία 20°C είναι τουλάχιστον 3 bar.